Trong tiếng Anh, từ “Shuttlecock” được dùng để chỉ quả cầu lông. Từ này có từ thời Nữ hoàng Victoria (1837-1901) của nước Anh, nơi đã hình thành và phổ biến môn Cầu lông (1). Mỗi quả cầu thường có 16 chiếc lông xếp thành hình nón trên một đế cầu. Lông cầu có thể là lông ngỗng hoặc vịt và chỉ lấy từ cánh trái của chúng. Thờ i đó đế cầu còn được bọc một lớp da mỏng. Từ shuttlecock có lúc được gọi tắt là shuttle vì đặc điểm được đánh qua lại trong khi chơi, tương tự nhưng con thoi trong khung cửi khi dệt vải ( the shuttleof a loom). Còn từ “cock” bắt nguồn từ cockerel, có nghĩa là con gà trống.

X